Slider

Numerologie en het Levenswiel

Je denkt waarschijnlijk dat numerologie alleen om nummers draait, dat is niet helemaal zo. Numerologie draait om getallen en letters. Bij numerologie staan de letters in verband met cijfers. We beginnen met het analyseren van standaard informatie als een naam en geboortedatum. Hier wordt mee begonnen om zo een beter beeld van iemand te krijgen. Als dit duidelijk is dan kunnen we dieper ingaan op het door jou gekozen onderwerp, bijvoorbeeld je levensloop.

Het Levenswiel – ook wel bekend als medicijnwiel – is een model uit sjamanistische culturen. Het wiel leert je dat er steeds vier perspectieven zijn van waaruit je naar dingen kunt kijken. De vier perspectieven zijn afgeleid van de vier windrichtingen: noord, oost, zuid, west. De vier richtingen hebben elk verschillende kwaliteiten, die steeds in een bepaald evenwicht aanwezig moeten zijn en op een complementaire wijze met elkaar samenwerken. Het levenswiel kan daardoor ordening, verdieping en inzicht brengen op verschillende niveaus – het mentale, emotionele en zielsniveau. Het laat je zien op welke richting je kwaliteiten liggen, waar je tekorten zijn, waar je kracht kunt halen, waar je balans kunt vinden.

Wil je meer informatie over Numerologie en/of het Levenswiel? Neem dan contact met mij op om meer informatie op te doen.